PANDUAN PENGGUNA

Sebagai alternatif anda boleh memilih untuk mendaftar maklumat butiran peribadi diri anda dan seterusnya memilih kombinasi ID Pengguna dan Katalaluan yang sesuai bagi diri anda untuk capaian ke Portal e-Bantuan CIDB ini pada bila-bila masa.

Dengan kaedah ini anda hanya perlu login ke Portal e-Bantuan CIDB untuk mendaftar masuk sebarang maklumbalas baru dan memantau atau menyemak maklumbalas terdahulu dengan mudah. Anda cuma perlu mendaftar sekali sahaja.

Sekiranya anda perlu bantuan atau penerangan lanjut berkaitan perkara ini, anda boleh hubungi Unit Perkhidmatan Pelanggan CIDB di talian 1300-88-2432 (waktu pejabat).

MENU MAKLUMBALAS
HUBUNGI KAMI

 Untuk Keterangan Lanjut, sila hubungi


Unit Perkhidmatan Pelanggan CIDB
Telefon : 1300-88-2432
Laman Web : ebantuan.cidb.gov.my