PAPAR MAKLUMBALAS / VIEW FEEDBACKBagi pengguna yang ingin membuat semakan status maklumbalas,
sila buat carian maklumbalas dengan mengisi maklumat-maklumat yang diperlukan seperti di bawah.

For users who want to check status of their feedback,
please search by filling out the information as required below.     
No. Rujukan
Reference No.
:
Maklumat Tambahan
Additional Information
:  

 

FEEDBACK MENU
CONTACT US

 For more information, please contact

CIDB Customer Service Unit
Telephone : 1300-88-2432
Website : ebantuan.cidb.gov.my