MAKLUMBALAS BARU / NEW FEEDBACK

BUTIRAN MAKLUMBALAS / FEEDBACK DETAILS
   [+] Klik untuk panduan ringkas / Click for quick guide


  Panduan Ringkas

  Nyatakan semua butiran maklumat yang diperlukan dengan lengkap bagi memudahkan pihak kami
  membantu anda.
  Untuk semakan status maklumbalas melalui SMS, sila daftarkan Nombor Telefon Bimbit anda.
  Mohon elakkan penggunaan bahasa yang tidak munasabah dan kurang sopan.
   *   Adalah medan mandatori.
   +  Adalah untuk semakan status maklumbalas menerusi portal e-Bantuan ini, sila daftar sama ada
       MyKad/Pasport atau Alamat E-mel atau Nombor Telefon Bimbit anda.  Short Guide

  Specify all information details required to enable us to assist you.
  To check the status feedback via SMS , please register your Mobile Phone Number.
  Please avoid the use of inappropriate language and irreverent.
   *   Denotes a mandatory field.
   +  To check the status feedback via e-Bantuan portal , please register either MyKad/Passport or
        Email Address or Mobile Phone Number.  BUTIRAN MAKLUMBALAS / FEEDBACK DETAILS


   *   Adalah medan mandatori / Denotes a mandatory field

    Bentuk Maklumbalas
    Feedback Type
*    Lokasi Terlibat
    Location*
    (250 aksara/characters)

    Negeri Terlibat
    State
*
    Tajuk Maklumbalas
    Feedback Title*
    (150 aksara/characters)
    Huraian Maklumbalas
    Feedback Description*
    (500 aksara/characters)


  BUTIRAN PERIBADI / PERSONAL DETAILS


   *   Adalah medan mandatori / Denotes a mandatory field
   +   Adalah medan pilihan / Denotes a option field

    Nama / Syarikat
    Name / Company
*
    Alamat
    Address
    MyKad/Pasport
    MyKad/Passport
+

    E-mel
    Email
*


    Tel. Bimbit
    Mobile
*

  (contoh / example: 0193200160)
    Telefon
    Telephone
+
    Faks
    Fax
    Jantina
    Gender
Lelaki/Male      Perempuan/Female
    Kategori Pelanggan
    Customer Category
 

                     
MENU MAKLUMBALAS
HUBUNGI KAMI

 Untuk Keterangan Lanjut, sila hubungi


Unit Perkhidmatan Pelanggan CIDB
Telefon : 1300-88-2432
Laman Web : ebantuan.cidb.gov.my