SELAMAT DATANG KE PORTAL e-BANTUAN CIDB


Portal e-Bantuan yang dikelolakan oleh CIDB ini berfungsi menerima pelbagai jenis maklumbalas dalam bentuk aduan, pertanyaan, cadangan, teguran dan pujian. Portal ini membolehkan kami mengumpul dan menganalisa maklumbalas secara elektronik secara mesra pengguna dan juga mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kami.

Menerusi Portal Pengguna, segala pengurusan, penugasan, pengumpulan aduan dan maklumbalas dapat dilakukan secara sistematik. Inisiatif mengadakan aplikasi ini adalah bertujuan meningkatkan kemudahan, kebolehcapaian dan kualiti interaksi dengan pengguna bagi mencermin perkhidmatan mesra pengguna.

STATISTIK

          
MENU MAKLUMBALAS


HUBUNGI KAMI

 Untuk Keterangan Lanjut, sila hubungi

Unit Perkhidmatan Pelanggan CIDB
Telefon : 1300-88-2432
Laman Web : ebantuan.cidb.gov.my